Powered by Smartsupp
773 348 790
Přihlásit
Moje kurzy
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních ůdajů

1/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem zaslání upozornění na nový termín kurzu

Souhlas se zpracováním kontaktní e-mailové adresy

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti PrimaFuture.cz s.r.o., IČ 28128842, se sídlem Praha 7, Jablonského 640/2, 170 00 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedené kontaktní e-mailové adresy pro účel zpracování:

Souhlas se zpracováním kontaktní e-mailové adresy k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat písemně na e-mail info@primakurzy.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnuté kontaktní emailové adrese, právo na její opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní emailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení.

Poskytnutá kontaktní emailová adresa bude zpracovávána automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.


2/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace vzdělávacích služeb ve vyučovacích prostorách správce

Zákazníci správce jsou fyzické osoby (podnikající či nepodnikající) a právnické osoby (resp. fyzické osoby, které vystupují v roli osob oprávněných jednat za právnickou osobu) využívající služeb správce v oblasti realizace školení na pořádaných kurzech v provozovnách správce.

Pro účely: sjednávání, uzavření a plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem (přičemž plnění smlouvy zahrnuje zejm. veškeré nutné úkony k sjednání podmínek realizace školení zákazníka na kurzech konaných v provozovnách správce, realizaci školení).

Kategorie osobních údajů: identifikační a kontaktní údaje zákazníků zahrnující zejména jejich titul, jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, datum a čas rezervace, způsob úhrady kurzu, zájem o ubytování realizované Správcem, informaci o absolvovaném kurzu a informaci, odkud se o službách Správce zákaznící dozvěděli a případné poznámy Zákazníků. Právní základ zpracování osobních údajů: Plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti.

3/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace nabídek správce v budoucnosti

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy, telefonního čísla. V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti PrimaFuture.cz s.r.o., IČ 28128842, se sídlem Praha 7, Jablonského 640/2, 170 00 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedené kontaktní emailové adresy a telefonního čísla pro účel zpracování: - zasílání obchodních sdělení v podobě akčních nabídek, informací o nových možnostech financování kurzů a novinek či jiných obchodních sdělení od Správce a to formou emailových zpráv, SMS zpráv, zpráv v aplikaci Viber či Whatsapp. Kontaktní e-mailová adresa bude zpracovávána po dobu 10 let od udělení souhlasu: Souhlasím s užitím mého emailu pro zasílání obchodních sdělení, dle těchto pravidel ochrany osobních údajů. Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat v jakémkoliv e-mailu s nabídkami. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnuté kontaktní emailové adrese, právo na její opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní emailová adresa a telefonní číslo nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení. Poskytnutá kontaktní emailová adresa může být pro tento účel zpracování předána třetí osobě za účelem realizace cílení marketingového sdělení zákazníkovi. Poskytnutá kontaktní emailová adresa a telefonní číslobude zpracovávána automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.

4/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace odpovědí na jeho dotazy v kontaktním formuláři v budoucnosti

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji společnosti PrimaFuture.cz s.r.o., IČ 28128842, se sídlem Praha 7, Jablonského 640/2, 170 00 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu kontaktního jména, e-mailové adresy, telefonu pro účel zpracování:

– zasílání odpovědí na otázky z webové stránky
https://www.primakurzyonline.cz/kontakt.

Kontaktní jméno, e-mailová adresa, telefon bude zpracovávána po dobu 2 let od udělení souhlasu: Souhlasím s užitím emailu pro zasílání odpovědí na dotazy, dle těchto pravidel ochrany osobních údajů.

Souhlas se zpracováním kontaktního jména, emailové adresy a telefonu k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat žádostí odeslanou na e-mail na adresu info@primakurzy.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnutému kontaktnímu jménu, emailové adrese a telefonu, právo na opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní emailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení. Poskytnuté jméno, kontaktní emailová adresa a telefon bude zpracováván automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.

 

5/ DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem webu primakurzyonline.cz. Tedy společnost pro validaci správnosti zadaných údajů AVANTRO, s.r.o., IČ 04997476, DIČ CZ04997476, Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3 pro validaci vkládaných dat. Společnost pro zajištění platební brány ComGate Payments, a.s., Sídlo: Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1596/14a, PSČ 170 00. IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505. Zapsána dne: 16. července 2007. Spisová značka B 17614 vedená u Městského soudu v Praze.

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.